Om demens

Ved demens forstås en sygdomsbetinget svækkelse af hjernefunktionen. Demens rammer oftest ældre mennesker, men også yngre mennesker kan rammes.

 De første symptomer kan være:
•    Svækket hukommelse
•    Besvær med at udføre velkendte opgaver
•    Problemer med sproget
•    Manglende orientering i tid og sted
•    Dårlig eller nedsat dømmekraft
•    Problemer med at tænke abstrakt
•    Forandringer i humør og adfærd
•    Ændringer i personligheden
•    Mangel på initiativ
•    Problemer med at huske, hvor tingene er 

Genkender du nogle af disse symptomer hos dig selv eller en af dine nærmeste, så anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Der er flere former for demenssygdomme, hvor der kan gives medicinsk behandling, så sygdomsudviklingen forhales, og symptomerne mindskes. Derfor er det vigtigt at søge hjælp - en tidlig indsats kan gøre en stor forskel.
 
Der kan også ligge en anden sygdom eller tilstand til grund for demenssymptomerne, som kan behandles - eksempelvis depression, for lavt stofskifte, vitaminmangel og andet. Dette vil din læge også kunne finde ud af.
 
Har du lyst til at læse mere om demens, kan du finde gode informationer på Videnscenter for Demens.

På Videnscenter for Demens kan du også tage en Husketest.

 

Kontakt demenslinien

Alzheimerforeningen

Film og artikel om demens

Få information fra patienthåndbogen

Pjece om demenstilbud i Københavns Kommune

Information om demensområdet i Københavns Kommune