Majken Sletting

Kontakt

Majken Sletting

Demensfaglig rådgiver
Demenscenter Amager
Sundbyvestervej 97E
2300 København S
Danmark
+45 24 92 95 96
Lokalområdekontor Bispebjerg/Nørrebro