Undervisning

Københavns Kommune tilbyder undervisning i demens. Undervisningen er rettet mod forskellige målgrupper

Formålet med undervisningen er sætte fokus på jeres ressourcer. Gennem undervisningen får I viden om sygdommen og symptomer, ligesom I bliver introduceret til redskaber til at mestre den daglige kommunikation og kontakt og til at planlægge fremtiden i forhold til juridiske og økonomiske forhold. I får hjælp til at fastholde vante aktiviteter men også til at ændre på ting hverdagen, hvis der er behov for det. 

Undervisningen er både for borgere med demens og deres pårørende. Undervisningen foregår adskilt i to forskellige lokaler men på samme tid. I ét lokale for dig, der er ramt af en demenssygdom og i et andet for dig som pårørende. 

Der er stor forskel på de problemstillinger og udfordringer, der opstår i hverdagen alt efter, hvor i sygdomforløbet, I er. Det er derfor vigtig at blive mødt der, hvor I er og få nogle konkrete redskaber og metoder til at få hverdagen til at fungere bedre. Der findes derfor tre målgrupper for undervisning:

  • For alle, der er interesserede i at høre om de første symptomer på en demenssygdom, samt tidlig opsporing.
  • Til familie, venner og hjemmeboende mennesker med demens
  • Til familie og venner til et menneske med demens, der bor i plejebolig

For den sidste gruppe er der særligt fokus på overgangen til plejebolig og samarbejdet med plejehjem og personale, så I opnår bedst muligt tilhørsforhold til den nye bolig.

Undervisningen er baseret på dialog, hvor du som deltager i høj grad er med til at præge den konkrete undervisning. Der vil være et program, men underviseren vil have fokus på, hvad der er vigtigt for dig i din hverdag og svare på spørgsmål ud fra det.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig undervisningen ved at kontakte den lokale demensfaglige rådgiver. Gennem en samtale om din situation og dit behov for viden og information kan den demensfaglige rådgiver finde det rette hold til dig, din familie og venner.