Pårørendegrupper og samtaleklubber

Her kan du finde de pårørendegrupper og samtaleklubber, der er i dit lokalområde

Der er forskellige tilbud om pårørendegrupper og samtaleklubber i lokalområderne.

Derudover er der er opstartet en bydækkende pårørendegruppe for unge ml. 18-30 år der har en forældre med demens.
Gruppen mødes en gang om måneden kl. 16.30-18.00 i Huset på Agnes Henningsens Vej 4. Gruppen varetages af demensfagligrådgiver og ergoterapeut Lotte Kofoed Hansen fra Nørrebro og Demensfagligrådgiver og psykolog Trine Larsen fra Vanløse

Hvis du har lyst til at høre mere eller og eller ønsker at deltage i gruppen, er du velkommen til at kontakte Lotte Hansen tlf.: 26 30 01 52 eller pr mail QC24@suf.kk.dk eller Trine Larsen tlf.: 51 71 59 04 eller pr. mail til F86H@suf.kk.dk.